LandAproject Łukasz Franczyk, Olszanica 27, 38-722 Olszanica, podkarpackie, tel. 506 131 343, email: shop@landaproject.pl

Zwroty i reklamacje

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
2. Zgodnie z prawem towary wykonane na indywidualne zamówienie, nie podlegają zwrotowi.
3. Odstępstwa od pkt.2:
- towar dotarł do Klienta uszkodzony
- towar posiada wadę ukrytą.

4. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru konsument powinien złożyć do sprzedawcy pisemną reklamację zawierającą szczegółowy opis reklamowanej wady oraz datę, miejsce i okoliczności jej stwierdzenia, żądanie kupującego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy (doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy), numer dokumentu zakupu (paragonu lub faktury) - do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu zakupu, dane umożliwiające kontakt z osobą reklamującą towar. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, listem poleconym z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania kupującego, na adres: LandAproject Łukasz Franczyk, Olszanica 27, 38-722 Olszanica.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej załatwienia. Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych.
6. W razie sporu co do zasadności reklamacji, sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do przekazania reklamowanego towaru rzeczoznawcy odpowiedniej specjalności w celu stwierdzenia występowania i okoliczności powstania reklamowanej wady towaru.
7. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej konsument może załączyć do pisemnej reklamacji fotografie obrazujące stwierdzoną wadę. O nadaniu pisma reklamacyjnego drogą pocztową, konsument może dodatkowo poinformować sprzedawcę drogą mailową na adres: shop@landaproject.pl
8. Konsument traci uprawnienia wynikające z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Nowości
Pufa DĄB series
299,00 zł
szt.
Podnóżek welurowy BOHO
199,00 zł
szt.
Tapicerowana ławka USZAK
449,00 zł
szt.
Pufa "Ławka" No. 6
379,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl